سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
حسنا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

امروزه تصادفات رانندگی به یکی ازمعضلات مهم کشورهای درحال توسعه دربخش حمل و نقل و اقتصاد تبدیل شده است و ازاین رو در سالهای اخیر تحقیقات قابل توجهی در سراسر دنیا جهت پیش بینی تعداد شدت و اخیرا احتمال وقوع ریسک تصادف انجام شدها ست بهبود وضعیت ایمنی راه ها نیازمند انجام مطالعاتی است که مبنای آنها ارایه مدلهایی با استفاده از پارامترهای تاثیر گذار درتصادفات نظیر ویژگیهای هندسی، حجم ترافیک عوامل انسانی و … می باشد روشهای مدلسازی در قالب مدلهای آماری و فراابتکاری تشریح شده و درنهایت ۲۰ مدل داخلی و خارجی براساس متغیرهای بکاررفته و متدولوژی مورد استفاده در سه دسته تعداد شدت و احتمال خطر تصادف ریسک تفکیک شده است و برهمین اساس موثرترین متغیرهای مسبب تصادفات شناسایی شده تا براساس آنها با توجه به بودجه های اندک ایمنی تخصیص داده شده نسبت به رفع مشکلات اولویت بندی صورت گیرد نتایج بدست آمده از مدلهای تصادفات برای طبقه بندی جاده ها برمبنای ریسک تصادفات و نیز به منظور بهبود شاخصهای ایمنی کاربرد دارد.