سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم علی ئی – دانشگاه صنعتی شاهرود
بزرگمهر اشرفی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

خصوصی سازی درمفهوم خاص و عام به معنای واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی است که به دو دلیل کاهش مسئولیت های دولت و کاهش بارمالی صنایع دولتی انجام میگردد اما با این حال دربسیاری از کشورهای درحال توسعه خصوصی سازی با شکست روبرو خواهد شد و به این اهداف نخواهد رسید دراین راستا پژوهش حاضر جهت کمک به پیاده سازی خصوصی سازی درکشورها به شناسایی و وزن دهی و اولویت بندی موانع و مشکلات خصوصی سازی می پردازد درنهایت پس از تحلیل داده ها مهمترین موانع خصوصی سازی به ترتیب مشکلات اجرایی با درجه اهمیت ۰٫۲۹۶ مشکلات سازمانی بادرجه اهمیت ۰٫۲۰۶ مشکلات ساسی بادرجه اهمیت ۰٫۱۸۹ اولویت بندی شده اند که مدیران با توجه به این موضوع می تواند با تمرکز برروی این مشکلات اجرای خصوصی سازی را بهبود بخشند.