سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه علیدوست – کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی
فرهاد لشگرآرا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

علیرغم اینکه نیمی از۴۹/۲%آحاد جامعه ما را زنان تشکیل داده اند، سهم آنها در فعالیت های اقتصادی کشور تنها ۱۶/۵%است، این امر بیانگر این است که زنان در مسیر کارآفرینی با تهدیدها و موانع زیادی مواجه می باشند. این موانع در سیستم اشتغال زنان بخصوص زنان روستایی که ۲۸/۳%از زنان کشور را شامل می شوند اخلال ایجاد می کند، لذا شناسایی این موانع به منظور رفع آنها در برنامه های توسعه کارآفرینی کشور در درجه اول اهمیت قرار دارد. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی مبانی نظری و بررسی جامعه آماری با ابزار پرشسنامه و به طریق سرشماری ، عوامل بازدارنده و موانع کارآفرینی شناسایی شده و به کمک آماره میانگین و ضریب تغییرات، رتبه بندی شوند. یافت ههای حاصل از تحقیق نشان داد که موانع اقتصادی و آموزشی به ترتیب مهمترین موانع در مسیر توسعه کارآفرینی این قشر از جامعه می باشد