سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد رضاواحدی – عضو هیئت علمی گروه عمراندانشگاه بجنورد
نرگس ذاکر – کارشناس امار دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

چکیده:

تصادفات درمحل پلها به لحاظ تعداد و چه به لحاظ شدت از اهمیت زیادی برخوردا راست بطوریکه پلها را جزو نقاط سیاه راه ها یا نقاط با خطر بالای تصادفات محسوب می کنند از طرف دیگر محدودیت منابع مالی و همچنین لزوم توجیه اقتصادی هر پروژه موجب شده است که اولویت بندی نقاط تصادف خیز راه ها از جمله پلها از اهمیت زیادی برخوردار باشد دراین تحقیق عوامل جاده ای موثر در تصادفات درم حل و در اطراف پلها شناسایی شده سپس با استفاده از روش دلفی که از مجموعه روشهای تصمیم گیری گروهی است و با بکارگیری یک مدل رگرسیون این عوامل اولویت بندی گردید. نتیجه حاصله بیانگر آنست که اگرچهتعریض پلها یکی از راه حلهای موثر بربهبودایمنی آن میباشد اما با استفادها ز راه حلهای کم هزینه تر از جمله بهبود علایم افقی و عمودی روکش نمودن شانه ها از بین بردن عوامل بوجود آورنده تداخل ترافیکی و بهبود حفاظهای جانبی می توان ایمنی ترافیکی محل پل را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد.