سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود قاسمی نوقابی – کارشناس ارشد راه و ترابری
سیدصابر ناصرعلوی – دانشجوی دکتری راه و ترابری
مرتضی جلیلی قاضی زاده – دانشجوی دکتری راه و ترابری
محمد احمدی – کارشناس راه و ترابری

چکیده:

دراین تحقیق عوامل اثر گذار برخستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین بررسی و اولویت بندی شده است نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است درپرسشنامه از رانندگان درباره سه گروه از دلایل عمده موثر در تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی شامل عوامل انسانی محیطی و بار و وسیله نقلیه سوال شد و تاثیر این عوامل برمیزان خستگی و خواب آلودگی رانندگان مورد بررسی قرارگرفت با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره روش تحلیل TOPSIS عوامل موثر بر میزان خستگی و خواب آلودگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین اولویت بندی شد.