سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

میثم زارع – دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان
مهدی پورمصطفی –
محمدکاظم عمادزاده –

چکیده:

در سرمایه گذاری در بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است.در بازار سرمایه هرکشور باید تلاش شود تا سرمایه گذاری در اوراق بهادار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. از جمله ابزارهای مالی که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظورکاهش ریسک سرمایه گذاری بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تأمین منافع برای سرمایه گذاران کسب سود ابداع شده، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری است.به دلیل اهمیت این نهادها در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، در این پژوهش، یک چارچوب ادغامی ازAHP و Topsis فازی برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری ارائه شده است