سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت آبادی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
سیده نسیم امیرالسادات هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه اصفها
سجاد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه اصفها

چکیده:

در سال جهاد اقتصادی ایجاد ارزش افزوده اصلی است که کمتر به آن توجه می شود .امروزه میزان رشد هرسازمانی براساس میزان ا رزش افزوده درآن سازمان براورد می گردد . ارزش افزوده یکی ازمعیارهایی است که می تواند مبنای جهاد اقتصادی قرار گیرد . هدف از این مقاله ، بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استفاده از اطلاعات حسابداری سازمان در تعیین اهداف سازمان می باشد