سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا علیزاده – کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

چکیده:

هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل اصلی ایجاداثرشلاقی درشبکه زنجیره تامین شرکت هامرز طبرستان با تکنیک فرآیند سلسله مراتبی می باشد. نمونه آماری پژوهش ۱۵ نفر از متخصصانزنجیره تامین می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که از دو بخش معیارها و گزینه ها تشکیل شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با کمک نرم افزارExper t Choice استفاده شده است.