سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر قیدرخلجانی – دکتری مهندسی صنایع
سیما اسفندیارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه یکی از بزرگترین مشکلات شهرهای بزرگ دنیا مشکل آلودگی هوا می باشد درحال حاضر شهر تهران یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا است بطوریکه دراواخر سال ۲۰۱۰ رکورد آلودگی هوا دردنیا دراین شهر شکسته شد دراین سال طی مدت شش ماه تنها ۱۵ روز سالم وجود داشته است این درحالی است که براساس استانداردهای جهانی هرشهر درهرسال تنها میتواند یک روزناسالم داشته باشد اما تا به امروز درتهران ۴۴ روز ناسالم و بالاتراز آن نیز وجود داشته است دراین مطالعه تلاش شده است تا به کمک تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره مناسب ترین اقدامات برای کاهش و کنترل آلودگی هوای تهران اولویت بندی شوند به نظر می رسد گزینه های ارایه شده مناسب ترین وقابل اجرا ترین اقدامات ممکن باشند که با نظر مراجع ذیصلاح انتخاب و بررسی شده اند رتبه بندی بوسیله سه روش AHP,TOPSIS , SAW انجام شد رتبه بندی ها گرچه درآزمونهای مختلف کمی از هم متفاوت هستند اما میتوان نتیجه گرفت که مساله آلودگی هوا زاطریق راه حلهای سخت غیرنمعطف و ساده انگارانه قابل حل نخواهد بود واقدامات نرم برنامهریزی شده و بلندمدت احتمالا پاسخگوی بهتری باشند.