سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهسا جلالیان – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
محسن ناظم بکایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
محمدرضا حصاری – دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کارآفرینان به دلیل قابلیت اشتغال زایی که دراند، به کاهش نرخ بیکاری که از اهداف کلان دولت هاست، کمک می کنند. همچنین کارآفرینی می تواند زمینه ساز اشتغال نیروی کار باشد. با عنایت سیاست کاهش تصدی گری دولت و همچنین ظرفیت های بالای سرمایه گذاری در بخش خصوصی، افراد جویای کار به سمت مشاغل کارآفرینی حرکت کرده اند. در سالهای اخیر اشتغال زنان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند از اهمیت به خصوصی برخوردار شده است. یکی از راهکارهای مهم جهت اشتغال زنان توسعه کارآفرینی در میان آنها می باشد. اشتغال زنان ایرانی در سالهای اخیر به دلایل مختلف اجتماعی و فرهنگی مورد توجه سیاستمداران و دولتمردان قرار گرفته است، از این رو نهادهای دولتی و غیر دولتی از خوداشتغالی و کارآفرینی زنان حمایت زیادی می کنند. رد این مقاله ضمن بررسی جایگاه زنان و توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از موثر ترین راهکارهای افزایش اشتغال به بیان راهکارهای عملیاتی با استفاده از روش AHP گروهی فازی پرداخته شده است. نتیجه نظرات صاحب نظران و خبرگان کارآفرینی و توانمندی کشور و شکاف موزون به دست آمده این است که در شرایط کنونی شاخص های، ۱)نوآوری در محوصل یا خدمات، ۲) رشد رد فروش، ۳) نوآوری در روش تولید، ۴) نوآوری در بازار رد اولویت برنامه ریزی و توجه قرار گیرد. امید است پیشنهادهای ارائه شده گام موثری جهت توسعه فضای کسب و کارزنان باشد.