سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد سروش تفضلی – کارشناس ارشد عمران – برنامه ریزی حمل و نقل، مدرس جهاد دانشگاهی
سید محمد سید حسینی – استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی نبی زاده – کارشناس ارشد عمران – برنامه ریزی حمل و نقل، اداره کل حمل و نقل و پایان

چکیده:

این مقاله با خلاصه سازی سیاست های حمل ونقل پایدار و قرار دادن آن ها در ۲۵ سیاست کلی، پس ازانجام نظرسنجی از کارشناسان مرتبط با زمینه های سه گانه توسعه پایدار برای کمی سازی مقادیر، به کمک نرم افزارExpert Choice بررسی می نماید که میزان اولویت هر یکاز سیاست های مطرح شده در هر یک از سه زمینه پایداری یعنی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع، بر اساس شدت اثر بخشی نسبت به هم چقدر است. علاوه بر این سه اولویت بندی، مقاله، اولویت بندی ای کلی با در نظر گرفتن میزان اثربخشی هم زمان در هر سه بخش ارایه می دهد و لیستی به ترتیب اثربخش ترین سیاست تا کم اثرترین سیاست حمل و نقل پایدار به دست میدهد. چنین اولویت بندی دوخدمت عمده ارایه میدهد: ۱- به کمک چنین ابزاری تصمیم گیرند(گان) میتوانند بودجه را برای تحقق سیاست های حمل و نقل پایدار، بسته به ناحیه مورد نظر، طوری تخصیص دهند که با هزینه کمتر، اهداف بیشتری از حمل و نقل پایدار را تامین نمایند و -۲ با داشتن وزن نسبی اهمیت سیاست ها نسبت به هم، میتوان ابزاری کمی برای سنجش میزان پایداری در پروژه های حمل و نقلی ارایه داد.