سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم فرهودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی
سعید گیوه چی – استادیار گروه مدیریت در سوانح طبیعی

چکیده:

اصولا یکی از مهمترین قسمتهای تاسیسات فاضلاب شهری تصفیه خانه فاضلاب آن می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است تصفیه خانه فاضلاب بایدبه گونه ای عمل کند که پساب خروجی ا زآن مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی برای آبهای پذیرنده به بار نیاورد بنابراین ضرورت دارد شرکتهای آب و فاضلاب به شناخت و درک صحیح از بحرانهای قابل وقوع در حوزه خود پرداخته میزان آمادگی خود را برای مدیریت بحران ارزیابی نموده و سازوکارهای لازم جهت مدیریت بحران را در سازمان خود فراهم آورند دراین پژوهش سعی شده است تا وضعیت مدیریت بحران در شرکتهای آب و فاضلاب بررسی و چگونگی عملکرد این سامانه هنگام وقوع بحران تجزیه و تحلیل گردد و راهکارهای مدیریتی پیشگیرانه در مقابله با زلزله بوسیله تهیه پرسشنامه و امتیاز دهی توسط نخبگان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS اولویت بندی شده و الگوی مناسب مدیریت بحران جهت استمرار فعالیت سامانه تصفیه فاضلاب پس از سانحه ارائه می شود.