سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صابر رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان ، گروه عمران ، پارس آباد ، ایر
منصور فخری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

گستردگی شبکه راهها در یک سطح وسیع جغرافیایی و تغییرات مداوم آنها تحت تاثیر ترافیک ، آب و هوا و محیط تاثیر زیادی بر وضعیت روسازی در سالهای آتی و عملیات نگهداری راهها دارد. خرابی های سطحی روسازی خصوصا در داخل شهر تاثیر زیادی بر هزینه عملیاتی وسایل نقلیه داشته و این اثرات در صورت عدم تعمیر، در طولانی مدت قابل پیش بینی نیستتند. سیستم مدیریت نگهداری راه ( ۴-HDM برنامه ای کامپیوتری می باشد که علاوه بر یک پایگاه داده ها ، شامل سیستم پشتیبان تصمیم گیری نیز بوده و به منظور پیش بینی اثرات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های نگهداری و توسعه راهها و ترکیب ارزیابی اقتصادی و فنی پروژه های سرمایه گذاری جاده ای در کشور های مختلف بکار برده شده است. در این مقاله که نتیجه طرح پژوهشی می باشد برای بررسی و مقایسه روند و میزان افزایش خرابی های روسازی و هزینه عملیاتی وسایل نقلیه در سالهلی آتی با توجه به میزان ترافیک و شرایطمختلف ، قطعات مختلف راه با وضعیت سطحی متفاوت وارد نرم افزار ۴-HDM شده و با استفاده از آنالیز برنامه ریزی موجود در نرم افزار ، میزان هزینه عملیاتی وسایل نقلیه و روند افزایش آن و نیز روند تغییرات خرابی راهها توسط نرم افزار پیش بینی و نتایج حاصل در جهت توجه بیشتر بر نگهداری و اولویت بندی راهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است