سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد رضا طحانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی، عضو هیئت علمی و مد
امیر عباس پاکباز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، شرکت مهندسی نیک اندیش، کارشناس برن

چکیده:

با وجود اینکه استفاده از وسایل نقلیه موتوری در حمل و نقل کلان شهرها در تسریع و روانسازی سفرهای شهری نقش مثبتی را اعمال نموده اما در مقابل، معضلاتی همچون کمبود سوخت، ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی، کمبود فضای شهری و غیره، استفاده از وسایل حمل و نقل غیر موتوری شهری بویژه دوچرخه را ایجاب می نماید. در این مقاله، کاربرد مشخصی از روش (FUZZY AHP) در اولویت بندی جانمایی ایستگاه های دوچرخه مورد استفاده قرار گرفته است و با آمار ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۹ مقایسه گردیده است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) روشی است منعطف، قوی و ساده برای تصمیم گیری و در شرایط که معیارهای تصمیم گیری متضاد، انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از آمار موجود و مقایسه با مدل نشان می دهد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی می تواند در انتخاب مکان مناسب برای جانمایی ایستگاه ها و حتی مسیرهای حمل و نقل شهری کاربرد مطلوبی داشته باشد.