سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حیدر دشتی ناصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی میدریت و ساخت
شهربانو دشتی ناصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و بهره وری سیستم
محمدجواد طاهری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و ساخت

چکیده:

امروزه به دلیل ساخت وس ازهای غیرمنطقی طی سالهای متمادی کمبودهای زیادی درسازه های موجودوجود دارد که موقعیت نامطلوبی را ایجاد کرده است به طوریکه شهرها و روستاهای کشور با ساختمان های پرهزینه کم دوام و نامقاوم دربرابر زلزله شکل گرفته اند دراین مقاله با مشخص کردن ۱۵ مورد از ضعفها و ایرادات موجود در ساخت و سازهای شهری چالوس با توزیع ۱۰۰ پرسشنامه میان مهندسین با تجربه ضعفهای اعلام شده از ۱ تا ۱۵ به ترتیب اولویت مشخص شد و سپس با دادن امتیاز به اولویت ها و بدست آوردن میانگین و انحراف معیار آنها به اولویت بندی این ضعف ها پرداخته شد و راه های جلوگیری از بوجود آمدن این دسته از ضعفها ارایه شد.