سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عبدالخانی – استادیار، دانشگاه تهران
مهدی فائزی پور –
یحیی حمزه –
مجید عزیزی –

چکیده:

در این تحقیق وضعیت موجود و روند آینده تولید محصولات کاغذ، تخته فیبر، خوراک دام، فورفورال، اسید سیتریک و بیواتانول از زایدات مختلف نیشکر بررسی و امکان تولید آنها با استفاده از تحلیل راهبردی سوات مورد بررسی قرار گرفت. پس از تحلیل استراتژیهای مختلفی با توجه به موقعیت تولید هر محصول اتخاذ و اولویت بندی شد. در نهایت نحوه اجرای استراتژی ها تشریح و الویت های تولید محصولات مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که تولید محصولات کاغذ، خوراک دام و بیواتانول با توجه به روند فعلی تولید در موقعیت راهبردی تهاجمی قرار دارد. همچنین تولید اسید سیتریک محافظه کارانه و تولید فورفورال در موقعیت رقابتی است. نتایج نشان داد که تولید تخته فیبر در موقعیت تدافعی است. بررسی ها نشان داد که اولویت تولید محصولات انتخاب شده بر اساس تحلیل سوات به این صورت خواهد بود: خوراک دام، کاغذ، بیواتانول، فورفورال، اسید سیتریک