سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد رنجبر – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، شرکت فولاد هرمزگان
احمد کمالی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مرکز آزمایشگاههای شرکت هواپیماسازی ایرا
حسن خادمی زارع – دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
آرش شاهین – دانشیار، دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه اصفهان

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز نقش حیاتی فعالیت های نگهداری و تعمیرات در تداوم حیات سازمان غیر قابل انکار است . ازاین روانتخاب مناسب استراتژی های نگهداری وتعمیرات درکاهش هزینه هاو بهبودکیفیت کالامهم می باشد. از دیگرسو انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات و اندازه گیری نتایج حاصله از آن،کاری پیچیده است و مدیریت می بایست از میان مجموعه گزینه های ممکن، بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات را برای هر بخش از تجهیزات سیستم انتخاب کند. نکته حائزاهمیت این است که در برخورد با ماشین آلات مختلف، استراتژی مناسب را به نحوی انتخاب نماییم که بیشترین سازگاری را باماشین ومحیط داشته باشد. از آنجائیکه سهولت استفاده به همراه دقت از ویژگیهای یک استراتژی مناسب تصمیم گیری می باشد، تلفیق نظری هی فازی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،روشی مناسب جهت تصمیم گیری ارائه می دهد. در این پژوهش سعی می گردد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با در نظر گرفتن معیارهای احتمال رخداد و شدت اثر، بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات انتخاب گردد