سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحمید صفایی فادیکلائی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
هادی درگاهی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

مواجه شدن شرکت ها و کارخانه ها با چالش های رقابتی اقتصاد جهانی، باعث گسترش رقابت در سطح جهانی شده، از طرفی با توجه به محدودیت منابع سازمانی و نظر به اینکه اجرای همه استراتژی ها بطور همزمان و کامل به منابع زیادی نیاز دارد، اولویت بندی استراتژی های شرکت ها امری ضروری است. با این هدف د پژوهش حاضر اوزان ابعاد و شاخص های کارت امتیازی متوازن را با استفاده از تکنیک FAHP بدست آورده و در ادمه استراتژی ه ای دستیابی به تولید کلاس جهانی را با استفاده از تکنیک FTOPSIS اولویت بندی می نمائیم. بدین منظور از نظرات ۴ تن از خبرگان و مسئولین شرکت مورد مطالعه استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حضر عمدتاً پرسشنامه و مصاحبه است و تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار Excel انجام شده است. با توجه به چهار استراتژی تعیین شده (طراحی محصولات بر اساس نیاز مشتری، پذیرش تکنولوژی جدید، بهبود خدمات پس از فروش و شناسایی بازارهای جدید) یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای استرتژی پذیرش تکنولوژی جدید در راستای دستیابی به تولید کلاس جهانی می باشد.