سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
جعفر کریمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

نخستین گام برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و غیرصنعتی سالم و پایدار شناسایی پیامدهای گوناگون فعالیت های صنعتی و غیرصنعتی نظیر آلودگی هوا است افزایش رشد جمعیت و ازدیاد فعالیت انسانی همراه با پیشرفت روزافزون تولیدات صنعتی مشکل بزرگی را برای سکنه کره زمین بوجود آورده و آن آلودگی هواست اثرات مضرآلودگی هوا برسلامت انسان حیوان و گیاهان و همچنین تخریب مواد و آثار فرهنگی موضوع بررسی و مطالعات زیادی بوده است این پژوهش نیز با توجه به اهمیت فزاینده آلودگی هوا برسلامتی جامعه به اولویت بندی ماه های مختلف سال به لحاظ آلودگی هوای شهر اصفهان در راستایکاهش عوارض منفی ناشی ازآن صورت پذیرفته است جامعه آماری آن اطلاعات کسب شده از وضعیت هوای شهر اصفهان در ماه های مختلف سالم می باشد. داده ها واطلاعات مورد نیاز تعداد روزهای پاک درصد روزهای پاک تعداد روزهای سالم درصد روزهای سالم روزهای ناسالم درصدروزهای ناسالم میانگین بارش تعداد روز همراه بارندگی سرعت باد اتخاذ گردید و با بهره گیری از روش کاربردی TOPSIS و ایجاد ماتریس های مورد نیاز به الویت بندی ارایه خدمات گردشگری در این ۱۲ ماه اقدام و محاسبات لازم انجام پذیرفت ماه های آذر فروردین بهمن اسفند و اردیبهشت آبان دارای هوای مناسب می باشد ماه های خرداد تیر شهریور دی درجایگاه خوب و ماه های مرداد و مهر در جایگاه ضعیف به لحاظ هوای مناسب قرار گرفتند.