مقاله اولویت بندی مکان های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تاکید بر شاخص های ژئومورفیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی مکان های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تاکید بر شاخص های ژئومورفیک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند خانگی
مقاله معیارهای ژئومورفولوژیک
مقاله روش تاپسیس
مقاله روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلر فدافن مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: صفرآبادی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد روزافزون جمعیت شهرها و کلان شهرها ضمن ایجاد فرصت های مناسب جهت توسعه فیزیکی – کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و افزایش سطح رفاه، نیاز به مدیریت شهری را در برنامه ریزی محیط زیست کلان شهرها ضروری کرده است. افزایش تولید زباله های خانگی، از جمله چالش های محیط زیستی گریبانگیر اکثر کلان شهرها در سال های اخیر است، به گونه ای که انتخاب مکان مناسب دفن این پسماندها با توجه به شرایط مکانی، از اولویت های مدیریت شهری است. شهر مشهد، با بیش از ۳ میلیون نفر جمعیت، دومین کلان شهر ایران، دومین شهر مذهبی جهان و پایتخت معنوی ایران است که با تولید حجم وسیعی از زباله های خانگی در دهه اخیر رو به رو است. شناخت مناطق مستعد دفن زباله های مذکور، از مسائل مهم مدیریت پسماندها در این کلان شهر محسوب می شود. هدف این پژوهش مکان گزینی مناطق مناسب دفن پسماند خانگی کلان شهر مشهد بر پایه شاخص های ژئومورفیک بوده است. بدین منظور با کمک روش های تصمیم گیری چندمعیاره رتبه ای تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، پنج مکان دفن پسماند شناسایی، اولویت بندی و مکان یابی گردید. رتبه بندی مناطق دفن پسماند بر اساس هفت معیار ژئومورفولوژیک شیب، جنس سنگ بستر، فاصله از گسل، فاصله از آب سطحی، عمق آب زیرزمینی، کاربری اراضی و تیپ ژئومورفولوژی انجام گرفته است. با استفاده از الگوریتم تاپسیس شاخص ها امتیازدهی و وزن دهی شد و در نهایت، رتبه بندی مناطق، صورت گرفت. همچنین، با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مقایسه زوجی بین شاخص ها انجام و اهمیت معیارها و نقش موثر هرکدام در انتخاب مناطق مشخص شد. نتایج نشان دهنده آن است که منطقه دو – مکان جدید دفن پسماند واقع در جاده میامی- در رتبه نخست دفن زباله قرار دارد. همچنین منطقه یک، واقع در جاده نیشابور، که مکان قدیم دفن زباله های شهر مشهد بوده است، در این رتبه بندی، جایگاه مناسبی را کسب نکرده است.