مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک ها با استفاده از سیستم فازی (AHP – Fuzzy) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۲۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک ها با استفاده از سیستم فازی (AHP – Fuzzy)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداری الکترونیک
مقاله AHP–Fuzzy
مقاله کیفیت خدمات
مقاله خدمات الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدادیان فتحیه
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف توصیف یک روش برای اولویت بندی عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک ها تحت محیط فازی است. از این رو، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – Fuzzy پیشنهاد شده است.
در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی نمونه ای متشکل از ۵۰ نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از AHP–Fuzzy عوامل به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده اند. عوامل تحقیق شامل ۱۰ معیار اصلی پاسخگویی، کارایی، تحقق پذیری، قابلیت اعتماد، محرمانه بودن، سودمندی دریافت شده، آسانی استفاده، نگرش رفتاری، نرم ذهنی و کنترل رفتاری درک شده، است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل سودمندی دریافت شده، تحقق پذیری، آسانی استفاده، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، محرمانه بودن، کارایی، نگرش رفتاری، نرم ذهنی و نظارت رفتاری در استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانک ها تاثیرگذارند.