مقاله اولویت بندی حوزه های مدیریت فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب COBIT با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی (GFAHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی حوزه های مدیریت فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب COBIT با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی (GFAHP)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت فن آوری اطلاعات
مقاله AHP فازی گروهی
مقاله روش تحلیل توسعه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرین قریچه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بافنده زنده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چارچوب COBIT یک مدل اجرایی بین المللی برای استقرار و حمایت از کنترلهای فن آوری اطلاعات در راستای اهداف کلان سازمان یا کسب وکار می باشد. این چارچوب ۶ معیار کنترل را جهت ارزیابی فرآیندها و حوزه ها ارائه می دهد. با توجه به سرمایه گذاریهای فراوانی که در سال های اخیر در حوزه فن آوری اطلاعات صورت گرفته و نیز تعیین حوزه هایی که نیازمند توجه بیشتری می باشند، ارزیابی و اولویت بندی حوزه های فن آوری اطلاعات از اهمیت زیادی برخوردار شده است. بدین منظور می توان از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) استفاده کرد. هنگامی که عمل تصیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است از فرآیند تحلیل سلسله می توان به عنوان یکی از بهترین روشها برای رتبه بندی گزینه ها استفاده کرد. این روش دارای معیارهای کمی و کیفی می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد. به عبارت بهتر، استفاده از مجموعه های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی انسان دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه های فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیش بینی بلند مدت و تصمیم گیری در دنیای واقعی پرداخت. ازاینرو دراین پژوهش جهت ارزیابی و اولویت بندی حوزه های مدیریت فن آوری اطلاعات از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی استفاده شده است که مراحل زیر در آن طی شده است ابتدا از افراد متخصص در زمینه فن آوری اطلاعات نظرسنجی صورت گرفته و پس از محاسبه نرخ ناسازگاری با ایجاد اعداد فازی با استفاده از روش تحلیل توسعه ای نسبت به اولویت بندی آنها اقدام شده است. نتایج این تحقیق بیانگر اینست که از نقطه نظر مدیران خبره، هر چهار حوزه تقریبا دارای اهمیت یکسانی بوده و وابستگی شدیدی به همدیگر دارند.