مقاله اولویت بندی تعیین راهبردهای توسعه فضای عمومی شهر زابل (مدل فرآیند تحلیل شبکه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در آمایش محیط از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی تعیین راهبردهای توسعه فضای عمومی شهر زابل (مدل فرآیند تحلیل شبکه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه فضای عمومی
مقاله فرآیند تحلیل شبکه (ANP)
مقاله اولویت بندی
مقاله شهر زابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری سردری فرضعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولویت سنجی مسائل فضاهای عمومی در شهرها، می باید مبتنی بر نظریات نوین مشارکت مردمی، کارشناسان مرتبط با امور شهری و استفاده از روش های علمی مناسب و کارآمد باشد. از آنجا که دیدگاههای مختلفی در سطح شهر پیرامون مسائل و اولویت های شهری وجود دارد و اتخاذ تصمیمات می بایست همگرا و در راستای پوشش همه جانبه اولویت ها باشد، بنابراین هدف مقاله حاضر، اولویت سنجی راهبردهای توسعه فضاهای عمومی شهر زابل است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسی های میدانی می باشد. با توجه به ویژگی های مدل «فرآیند تحلیل شبکه» (ANP) و ویژگی مسائل شهر زابل، داده ها و اطلاعات اولیه طبقه بندی و به تبع آن مدل مفهومی ANP تهیه گردید. مدل ANP مبتنی بر فضاهای عمومی شهر زابل شامل ۶ خوشه (معیار/گروه) و ۲۲ گزینه (نود/زیرگروه) با استفاده از نرم افزار Super Decisions تولید شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بیش ترین و بالاترین اولویت جهت توجه به مسائل فضاهای عمومی شهر زابل مربوط به نودهای «محلات حاشیه شهر که بعد از سال ۱۳۸۰» شکل گرفته و توسعه یافته اند (با امتیاز نرمال شده ۰٫۷۹۵ در خوشه موقعیت مکانی و زمانی)، «دسترسی فیزیکی» با امتیاز نرمال شده ۰٫۴۹۶ در خوشه دسترسی به فضای عمومی، گزینه «کوچه ها و خیابان ها» با امتیاز نرمال شده ۰٫۳۷۷ (با اختلاف بسیار کمی بالاتر از نود بازار مرکزی ۰٫۳۷۵) در خوشه فضاهای عمومی داخلی شهر، «چشم انداز کلی فضای طبیعی شهر» با امتیاز نرمال شده ۰٫۸۳۷ در خوشه مطلوبیت فضای طبیعی، نود «چشم اندازها و نمادهای ورودی های شهر» با امتیاز نرمال شده ۰٫۶۴۲ در خوشه فضاهای عمومی پیرامون شهر و نود «ایجاد تعلق مکانی فضایی» با امتیاز نرمال شده ۰٫۴۸۵ در خوشه مطلوبیت فضای طبیعی در خوشه های شش گانه دارای رتبه و امتیاز بیش تری نسبت به سایر گزینه ها در هر خوشه بوده است. بر این اساس با مقایسه نتایج خوشه ها و گره ها (نودها) در خوشه مطلوبیت فضای طبیعی «چشم انداز کلی فضای طبیعی شهر»، در خوشه موقعیت مکانی و زمانی «محلات حاشیه شهر که بعد از سال ۱۳۸۰» شکل گرفته و توسعه یافته اند و در فضاهای عمومی پیرامون شهر چشم اندازها و نمادهای ورودی های شهر برای تعیین راهبردهای توسعه فضاهای عمومی شهر زابل در اولویت قرار گرفتند.