مقاله اولویت بندی استراتژی های پایش وضعیت برای افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-QFD با مطالعه موردی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی استراتژی های پایش وضعیت برای افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-QFD با مطالعه موردی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه تصمیم گیری (DMG)
مقاله پایش وضعیت CM)
مقاله AHP
مقاله QFD)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین آرش
جناب آقای / سرکار خانم: بالویی جام خانه هادی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان پور پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مدیریت دارایی های فیزیکی یکی از شاخه های مهم دانش و فناوری به شمار می رود. کاهش خرابی های اتفاقی و تعمیرات ناخواسته یکی از مهم ترین اهداف استفاده کنندگان از تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته می باشد. در این میان تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت به عنوان راهکاری چاره ساز در مهار مشکلات فنی، اقتصادی و مدیریت راهبردی ماشین آلات و تجهیزات به کار برده می شود.در این تحقیق ضمن تشریح مبانی پایش وضعیت (CM) و استانداردهای موجود در این زمینه، روند تاثیرگذاری شاخص های موثر پایش وضعیت بر افزایش «قابلیت دسترسی تجهیزات» در سطح شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است و با استفاده از روش ترکیبی AHP-QFD، استراتژی های پایش وضعیت به منظور افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات اولویت بندی شود. بدین صورت که اطلاعات مربوط به ماتریس خانه کیفیت را از طریق توزیع پرسشنامه طیف لیکرت بین مدیران و متخصصان بخش نگهداری و تعمیرات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان جمع آوری شد. یافته ها نشان دهنده آن است که استراتژی های تحلیل فرکانس و کل سطح ارتعاش با وزن ۰٫۲۸۱۰ و استراتژی کلیدهای مغناطیسی و فیلترها با وزن ۰٫۱۰۲۶ به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات دارند.