مقاله اولویت بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری (مطالعه موردی شهر یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای از صفحه ۶۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اولویت بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری (مطالعه موردی شهر یزد)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اماکن ورزشی
مقاله اثرات اجتماعی
مقاله اثرات اقتصادی
مقاله محیط شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اماکن ورزشی به عنوان یکی از مهمترین کاربری های عمومی شهری بر محیط پیرامون خود اثرگذارند که در این میان می توان از اثرات اجتماعی و اقتصادی به عنوان مهمترین این اثرات نام برد. بنابراین، پژوهش حاضر سعی بر شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری دارد. به همین منظور، ابتدا با جستجو در مقالات و منابع معتبر علمی و همچنین بحث و تبادل نظر با اساتید برجسته به شناسایی آثار اقتصادی و اجتماعی اماکن ورزشی بر محیط شهری اقدام گردید. ابزار پژوهش را دو پرسشنامه شامل مقایسه زوجی (شامل ۵۷ سوال در ۲ بخش) به منظور تعیین ورودی روش AHP و پرسشنامه ای با طیف لیکرت (شامل ۱۸ سوال در ۲ بخش) به منظور تعیین ورودی دو روش SAW و TOPSIS، تشکیل دادند که به منظور جمع آوری اطلاعات در اختیار ۱۶۲ نفر از افراد نمونه (۵۳ نفر از روسای هیات های ورزشی، کارشناسان ارشد اداره تربیت بدنی و مسوولان ورزشگاه های منتخب، ۱۴ نفر از مسوولان نیروی انتظامی، ۱۲ نفر از مشاوران املاک و ۸۳ نفر از مردم ساکن در اطراف ۵ مکان ورزشی که با شرایط خاصی انتخاب شده بودند) در شهر یزد قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات لازم و اولویت بندی آثار شناسایی شده (به وسیله سه روش AHP، TOPSIS، SAW) و همچنین تحلیل اطلاعات بر اساس آزمون t تک نمونه (One Sample T-Test) مشخص گردید که در میان گویه های اثرات اجتماعی، اماکن ورزشی به ترتیب موجب افزایش گرایش اهالی منطقه به تماشای مسابقات، افزایش گرایش اهالی منطقه به ورزش، افزایش شادابی و نشاط در اهالی منطقه و افزایش همکاری های جمعی و ورزشی شده اند، ولی در مجموع متغیرهای اجتماعی، اگر چه میانگین نظرات بزرگتر از سطح متوسط بود ولی این اختلاف معنادار نبود. به علاوه دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن بود که اماکن ورزشی بر مجموع متغیرهای اقتصادی و همچنین بر هیچ یک از مولفه های آن اثرگذار نبودند.