سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی جعفری – شرکت آوین پالایش نیرو
علی اکبر جعفریان – دانشگاه تربیت مدرس
لیلی آبکار – شرکت آوین پالایش نیرو
مهدی بنکدار – شرکت آوین پالایش نیرو

چکیده:

اولترافیلتراسیون یک فرایند فیزیکی برایجداسازی و تغلیظ ماکرومولکولهای محلول درآب ذرات جامد نامحلول مولکولهای الی امولسیونی درآب ذرات کلوئیدی باکتریها و میکروارگانیسم ها به روش غشایی است با توجه به توسعه فرایندهای غشایی دردهه اخیر امروزه این فرایند جایگزین مطمئن برای فرایندهای سنتی انعقاد سازی و لخته گذاری درحوضچه های ته نشینی درتصفیه آب پساب و فاضلاب محسوب میشود این مقاله به مرور مراحل انتخاب تکنولوژی سیستم پیش تصفیه یک واحد تولید آب شرب از آب رودخانه ای در کشور ترکمنستان می پردازد که درسال ۲۰۰۸ توسط این شرکت طراحی و نصب گردید همچنین دلایل این انتخابو مزایای سیستم های غشایی به عنوان پیش تصفیه نسبت به روشهای سنتی مورد بررسی قرارگرفته و مقایسه ای فنی و مالی مبتنی برنتایج و تحلیل های عملی و اطلاعات واقعی ارایه شده است.