سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حجت اله گودرزی – دکتری مالی و مدرس دانشگاه
سعید احمدی – کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی

چکیده:

حمل و نقل یکی از الزامات توسعه اقتصادی بوده و ابزاری کارآمد درتوسعه جوامع بشری به حساب می آید پویایی و کارآمدی آن یکی از شاخصهای سنجش توسعه یافتگی درجهان کنونی محسوب می شود حمل و نقل درون شهری به ویژه در کلانشهرها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و مورد توجه برنامه ریزان حمل و نقل درون شهری قرارگرفته است اولین محدودیت برای حل مسایل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی فقدان منابع مالی کافی است از جمله مهمترین روشهای تامین مالی استفاده از ابزارهای جدیدمالی اسلامی است یکی از این ابزارها که جایگاه ویژه اییافته صکوک می باشد صکوک ابزاری برای تامین مالی بانکها موسسات مالی و اعتباری و بنگاه های اقتصادی ازطریق تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها است این مقاله با هدف ارایه الگویی نوین در تامین مالی شهرداری ها با تاکید برصکوک مضاربه موازی نگاشته شده است.