سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی غیورباغبانی – عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا (ع)
احمد ناطق گلستان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
سلمان سیدین – کارشناس ارشد مدیریتبازرگانی

چکیده:

شهرداریها ازجمله ارگان هایی هستند که عهده دار بخش گسترده ای از طرح ها و پروژه های در سطح ملی میب اشند که تامین منابع مالی این طرح ها با توجه به کارایی نوآوری و الزامات شریعت می بایست انجام شود دربسیاری از کشورهای دنیا به منظور تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد از اوراق قرضه استفاده می شود که به جهت ریوی بودن قابل استفاده درکشورهای اسلامی نیست اندیشمندان اسلامی برای حذف ربا و اوراق قرضه از بخش مالی اقتصاد – بازار پول و سرمایه انواع اوراق بهادار اسلامی صکوک را طراحی و ارایه کرده اند که تنوع و گوناگونی آنها درحال افزایش است اوراق بهادار اسلامی یکی از ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی است که طی چند سال گذشته در بسیاری از کشورهای اسلامی مورد توجه قرارگرفته است این اوراق براساس عقود اسلامی طراحی می شود که درمیان این عقود جعاله یکی از انواع قرار دادهای اقتصادی است که قابلیت استفاده دربسیاری از پروژه های شهری را دارا می باشد ارکان اصلی این قرار داد شامل جاعل و عامل و جعل است جاعل با اظهار ایجاب متعلق جعاله را از عامل اعم از شخص حقیقی و حقوقی طلب می کند.