سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد سیفلو – کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، کارشناس پژوهشی گروه پژوهشی اموال

چکیده:

امروز انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر کردن) یکی از مطرح ترین راه های مدیریت ریسک و تامین مالی است. در حال حاضر، این روش به نحو گسترده ای برای مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و شرکتهای بیمه اتکایی بکار گرفته می شود. انتشار اوراق بهادار بیمه می تواند به صورت انتقال ریسک های بیمه شده توسط شرکت ها بیمه، به بازار سرمایه تعریف شود. به جای اینکه بیمه گر ریسک مورد تعهد خود را به یک بیمه گر اتکایی در داخل صنعت بیمه انتقال دهد، این ریسک را به بازارهای سرمایه وسیع تری انتقال میدهد. بنابراین انتشار اوراق بهادار بیمه ای یا به عبارت دیگر تبدیل ریسک بیمه ای به اوراق بهادار شامل تبدیل جریان نقدی بیمه شده توسط بیمه گر به اوراق بهادار مالی قابل معامله و انتقال ریسک های بیمه شده به بازارهای سرمایه از طریق خرید و فروش این اوراق بهادار می باشد. از اینرو اوراق بهادار بیمه ای (ILS) وسیله ای برای انتقال ریسک های مربوط به بیمه به بازارهای سرمایه میباشد. اوراق بهادار بیمه ای را می توان به دو شیوه دسته بنید کرد. روش اول، اوراق بهادار بیمه ای را از نظر نوع ریسک- ریسک های اموال و حوادث و ریسک های زندگی – به دو دسته اوراق بهادار بیمه ای زندگی و اوراق بهادار بیمه ای غیر زندگی تقسیم می کند. روش دوم با توجه به شایع بودن اوراق بلایای طبیعی، آنها را از همین منظر به اوراق بلایای طبیعی و اوراق غیر بلایای طبیعی تقسیم می کند. انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر کردن) با توجه به ویژگیهای آن به نحو موثری می تواند در توسعه بازار بیمه و بازار سرمایه مفید باشد. اوراق بهادار بیمه ای نه تنها توسط بیمه گران اتکایی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. همانطور که هدف اصلی اوراق بلایای طبیعی نیز همین بود. بلکه می توانند ابزار مفیدی برای بیمه گران مستقیم و شرکت های بیمه ای نیز باشند. در این مقاله با توجه به وضعیت خاص صنعت بیمه ای کشور کارکرد اساسی این اوراق در افزایش توان بیمه گیری صنعت بیمه کشور با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و دو مزیت مهم ناشی از این کارکرد اساسی، مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش یسک های بزرگ و راهکاری برای مقابله با تحریم های اقتصادی ( افزایش توان بیمه گری اتکایی) دو استفاده مهمی است که صنعت بیمه ایران می تواند از طریق بکارگیری اوراق بهادار بیمه ای از آن برخوردار شود.