سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدکمال چهارسوقی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مجید حسنی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
دانیال بیدگلی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

نقش دانش و ابزارهای تسهیم دانش درموفقیت سازمان ها امری انکار ناپذیر است چنانچه امروزه سهم بزرگی از دارایی های سازمان را دانش سازمانی تشکیل میدهد درسازمان های پروژه محور این امر به لحاظ دانش و تجربه ایجاد شده درپروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد تبادل و تسهیم دانش یکی از گامهای مهم فرایند مدیریتدانش محسوب می شود جهت اجرای بهتر این گام می بایست ابزارها و تکنیکهای تسهیم دانش به صورت مطلوب شناسایی تحلیل و گروه بندی شده و مورد استفاده اعضا پروژه قرارگیرند چگونگی بهره گیری و ارتباط گروه ابزارهای تسهیم دانش با طبقه های شغلی تیم پروژه دراجرای موفق و موثر مدیریت دانش درمدیریت پروژه تاثیر گذار است آنچه دراین مقاله مورد توجه قرار میگیرد شناخت ارتباط بین طبقه های شغلی تیم پروژه مدیر کارشناس کارشناس ارشد پروژه با گروه ابزارهای تسهیم دانش شناسایی شده با بهره گیر یاز تکنیکهای آماری و آزمون فرض می باشد.