سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین اعتمادی – دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
هیوا رستگار مقدم مؤدب – کارشناس ارشد دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده:

با بروز بحران های اخیر مالی در سطح جهان، توجه بسیاری ازافراد به سمت حرفه حسابداری جلب شده است به نحویکه اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از قابل اعتمادترین منابع اطلاعاتی در نظر گرفته می شود. چنین نگرشی به اطلاعات حسابداری موجب اهمیت کیفیت اطلاعات حسابداری در بین حسابداران شده است که در این تحقیق سعی شده است تا ارزش اطلاعات حسابداری و کیفیت این اطلاعات به ویژه در زمان های بروز بحران های مالی مشخص گردد.