سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود یلمه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود نجف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آبرود – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد آمل

چکیده:

باکتریها غالبا بصورت اجتماع زندگی می کنند و زندگی انفرادی ندارند. در این مقاله به مطالعه سیستمی می پردازیم که به تازگی در باکتری ها شناسائی شده است و امکان برقراری ارتباط و گفتگو میان باکتری ها را فراهم می نماید؛ این سیستم کواروم سنسینگ نامیده می شود که درواقع یک مکانیسم سیگنالی سلول به سلول است که بوسیله آن باکتری بیان برخی ژنهای وابسته به تراکم سلولی را کنترل می کند. در این پدیده باکتری ملکول های شیمیائی تولید می کند که اغلب قابل انتشار بوده و وزن ملکولی کمی دارند که پس از خروج از سلول باکتری در اطراف آن تجمع می یابند، به این ملکول های پیام رسان اصطلاحاً خودالقاء گر گفته می شود. این پدیده در تشکیل بیوفیلم، در شرایط کمبود موادغذائی، در شرایط استرس محیطی مثل مواد ضد عفونی کننده، آنتی بیوتیک ها، استقرار فلور مضر در روده و … نقش دارد امروزه با پدیدآمدن باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، استفاده از روش های نوینی برای از بین بردن باکتریها اهمیت پیدا میکند و ما در این مطالعه، غیرشدن باکتری ها را بوسیله خاموش کردن سیستم کواروم سنسینگ که به سه طریق قابل انجام است را مورد بررسی قرار می دهیم.