سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد خدادادی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
رضا رضایی ثانی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چکیده:

طراحی عملیات سیمانکاری چاه های نفت و گازشامل طراحی دوغاب طراحی سیال جداساز نحوه تمیزکاری چاه نتخاب وسایل دورلوله جداری مانندسنترلایزرها و نحوه جابجایی سیمان می باشد دراین مقاله درباره طراحی دوغاب سیمان و بویژه درباره تاثیرات انحراف وزن حجمی دوغاب سیمان ازمقدار طراحی شده بحث خواهد شد هرچندکه وزن حجمی به عنوان خاصیتی ازدوغاب برای تامین فشار هیدرواستاتیک داخل چاه بسیارمهم می باشداما انحراف دروزن حجمی ممکن است باعث تغییرات یدر سایرخواص سیمان گردد توجه بحساسیت دوغاب نسبت به تغییرات وزن حجمی باعث خواهد شد که انتخاب وسایل اختلاط سطحی بسیارمهم باشد مخلوط کننده های ضربه ای درکنترل وزن حجمی و به ویژه کاهش هزینه ها بسیار موثر می باشند. البته این مخلوط کننده ها درعملیات دریایی باعث افزایش وزندستگاه حفاری شده و فضای با ارزش دستگاه حفاری را اشغال می نمایند.