سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا آقاجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، ورام
حمیدرضا مهدوی عادلی – استادیار و عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور،کرج

چکیده:

مهمترین ویژگی کیفیت،تضمین سلامت ماده غذایی است. هدف ارگان های دولتی و صنایع غذایی نیز تولید غذای سالم و ایمن و تأمین امنیت غذایی کافی و مطلوب در سطح جامعه می باشد.موضوع تولید غذای سالم تحت الشعاع کنترل کیفیت و تضمین کیفیت قرار دارد. بنابراین تولید مواد غذایی مستلزم طراحی بهداشتی تجهیزات و کارخانه و نیازمند پایبندی مدیریت به دو مقوله ایمنی و کیفیت می باشد. در حال حاضر موضوع امنیت و ایمنی غذایی مرتبط با ارزیابی خطر میکروبی و طراحی اهداف ایمنی مواد غذایی است. این دو جزء وظایف ارگان های دولتی است که در نهایت میزان مجازعوامل بیماری زا در مواد غذایی را تعیین می نماید که خود روی امنیت غذایی و سلامت و بهداشت مواد غذایی مؤثر است. مدیریت خطرات مواد غذایدر تجارت جهانی شامل انجام ارزیابی خطر،تعیین اهداف ایمنی مواد غذایی،اهداف دست یافتنی ایمنی مواد غذایی،تعیین معیارهای میکروبیولوژیکی ودر واقع یک سیستم منطقی و (HACCP) تعیین شیوه های پذیرش مواد غذایی در مبدأ ورود می باشد.تجزیه و تحلیل خطر در نقطه کنترل بحرانییکسان بر مبنای کنترل به منظور جلوگیری از بروز مشکلات است. به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که کاربرد صحیح دانش فزاینده در زمینه میکروبیولوژی مواد غذایی می تواند به تأمین ایمنی و سلامت مواد غذایی کمک قابل توجهی کرده و از این رو در کیفیت کلی زندگی انسان و تأمین همه جانبه امنیت غذایی در جامعه نقش اساسی ایفا نماید