سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم جعفری نجف آبادی – دانشجوی دکترای باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ایران دارای غنی ترین ذخایر ژنی انارPunica granatum L.) جهان است و از نظر تنوع، کشت، سطح زیر کشت، تولید صادرات انار مقام اول دنیا را دارا است. علت رشد سریع سیستم کشاورزی ارگانیک را می توان نیاز جامعه، اقتصادی بودن و اهمیتاکولوژیکی آن دانست. بالا بودن قیمت و میزان سود حاصله از فروش این تولیدات، عدم وجود واسط هها برای فروش این تولیدات و آگاهی مردم از مضرات مصرف مواد شیمیایی در تهیه محصولات کشاورزی از دلایل ترویج کشاورزی ارگانیک است. شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور ما برای کشاورزی ارگانیک مساعد است به دلیل اینکه تاثیر نهاد ههای مورد مصرف در کشاورزی مدرن (بهویژه کود و سم) در این اراضی کمتر است و همچنین مصرف کودهای آلی در این زمینها باعث افزایش سریع حاصلخیزی خاک و نفوذپذیری آن نسبت به آب می شود. با توجه به مسئله خشکسالی و پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، آب مصرفی انار روز به روز گران تر و فشار این گرانی بر انارکار وارد می شود و از این رو باید برای پایین آوردن هزینه تولید بر مصرف آب مدیریت قوی تریاعمال شود تا هزین هها کاهش یابند. اگر چه تولید محصول ارگانیک مقداری گران تر از محصول عادی است اما به دلیل این که قیمت محصول ارگانیک حدود ۲ برابر محصول عادی است این گونه تولید توجیه اقتصادی دارد. از آنجا که انار به مراقبت چندانی نیاز ندارد و می توان با مدیریت صحیح از ظرفیت فراوان اقتصادی برای تولید طبیعی و ارگانیک با غهای انار استفاده نمود