سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمدمهدی میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کشاورزی پایدارنظامی با ملاحظات زیست محیطی و باتوجه به منافع اقشارمختلف جامعه است که باید زمینه را درجهت حرکت به سوی نظام های کشاورزی پایدار فراهم کرد کشاورزی پایدار را به مدیریت صحیح منابع کشاورزی نسبت داده که علاوه برنیازهای بشرکیفیت محیط زیست را بهبود بخشد عملیات زراعی محور شامل موارد متعددی ازقبیل استفاده ازکودسبزوحیوانی رعایت تناوب زراعی استفاده ازبذوراصلاح شده مدیریت تلفیقی افات اصلاح اراضی زهکشی شوری تسطیح می باشد ازمهمترین مشکلات موجوددرپایداری کشاورزی و حفظ منابع خاک خصوصا درنواحی خشک فرسایش خاک درمقابل عوامل فرسایش اب و باد می باشد که رسالت اساسی درکشاورزی پایدار استفاده ازروشهای مختلف زراعی برای حفاظت خاکهای زراعی دربرای عوامل فرساینده است.