سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کریم علی محمدی – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- گروه قرآن و حدیث

چکیده:

از دیدگاه اسلام کار از ارزش والایی برخوردار می باشد تا جایی که به عنوان راز آفرینش و حکمت وجود مطرح است و جوهره ی وجودی انسان با سعی و تلاش نمایان می گردد؛ و گستره کار از جهت زمان و مکان وسیع می باشدچون خداوند بزرگ با لطف بی انتهایش، آسمان و زمین و نعمت های موجود در آن ها را مسخّر انسان کرده است و انسان را مأمور به استفاده از آن ها نموده است چون ابزار فکری و عملی در وجود انسان نهاده است لذا خداوند متعالجهادگران اقتصادی را هم ردیف مجاهدین نظامی معرّفی کرده است و در آیات و روایات به کسب تجارت و کار و تلاش دستور داده شده است و کار بهترین جزء عبادت نامیده می شود و عبادت نیز در قرآن هدف خلقت گفته شدهاست. در روایات متعدد کار و تلاش را عامل عزّت و شرافت و کرامت می دانند لذا باشرف و کریم ترین انسان ها که انبیاءو اوصیاء آن ها باشند از کارگران طول تاریخ بودند و به کارهای مختلف می پرداختند و در کار نباید کم گذاشت که از اصول همه ی انبیاء این است که کار و تولید بایستی صحیح و کامل انجام گیرد؛ و اموری که مانع تلاشند مثل جهل و رکود و کسالت و سستی و خواب بیشتر بایستی اجتناب کرد