سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – کارشناس اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران

چکیده:

امروزه حمل و نقل نیازمند سازمانه های کارآمد و توانمند است که بتواند اطلاعات وامکانات لازم را در زمانهای مقتضی اختیار داشته باشد در میان آنها سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS ازاهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است امروزه با توجه به ابعاد پیچیده مسائل حمل و نقل از جمله تصادفات جاده ای از ابزارهای مختلفی استفاده می گردد که سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS یکی از این ابزار قدرتمند برای پاسخگویی بهاین نیازها خواهد بود. بنابراین سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS از اهمیت و جایگاه ویژه ای درحمل و نقل برخوردار بوده و سبب دقت درتصمیم گیری و کاهش تصادفات جاده ای و همچنین مکانیابی پایگاه ها و کاهش زمان ارایه خدمات امداد و نجات میگردد.