سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران امامی – مدیرعامل، مهندسان مشاور کُریت کارآ
عبدالمجید کریمی – مدیر برنامه ریزی، ارزیابی، نظارت و کنترل پروژه موسسه جهاد نصر

چکیده:

مشکلات اقتصادی سال های ابتدایی دهه ی ۰۹۳۱ ، پیمانکاران کشور را با چالش های بزرگ و کم سابقه ای مواجه نموده است ودر صورت عدم حل این معضلات، عملکرد بسیاری از پیمانکاران به عنوان یک بنگاه اقتصادی با مشکلات عدیده ای روبروخواهد بود. بدیهی است در صورت عدم امکان ادامه فعالیت های اقتصادی بسیاری از پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران و در نهایت کشور نیز بازنده و متضرر خواهند بود. پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش می تواند با تبیین سناریوی همه برنده درپروژه های بزرگ، یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط سخت باشد. بر اساس تجارب جهانی مطالعات ارزش ، به دلایل مختلف، هزینه های غیرضروری در تمام پروژه ها و به خصوص پروژه هایبزرگ، وجود دارد که با حذف آنها کارکرد و کیفیت پروژه دچار خدشه نمی شود. در این چارچوب اکنون بیش از ۴ دهه است که در آمریکا قوانین انگیزشی پیمانکاران در کشور آمریکا با موفقیت موجب صرفه جویی های قابل ملاحظه ، افزایش منافع پیمانکاران و تسریع و تسهیل در کاربرد فن آوری نوین شده است. اکنون در شرایط خاص کشور، با توجه به دستور العمل ۰۳۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش، ترویج و به کار گیری این راهکارهای از معدود روش های اجرایی است که می تواند از تطویل اجرای بسیاری از پروژه ها جلوگیری نماید.