سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ، لرستان
فاطمه امیری باغبادرانی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی (مرکز آموزش جهاد کشاورزی

چکیده:

اهمیت مطالعه تنوع گونه های گیاهی به عنوان بستر لازم برای مطالعات مختلف بوم شناختی،زیست محیطی ، مرتعداری ،آبخیزداری کشاورزی و … در برنامه ریزی های مدیریتی کشورها غیرقابل انکار است . پوشش گیاهی هر رویشگاه به عنوان برآیندی از شرایط اکولوژیک و عوامل زیست محیطی حاکم بر آن بوده و به مثابه آینه تمام نمای ویژگی های اکولوژیک و نیروی رویشی آن منطقه محسوب می شود . در بیشتر مطالعات ، تنوع زیستی را در سطح گونه ها مورد بررسی قرار می دهند . این در حالی است که اغلب تعیین تنوع کلیه گونه ها در یک اکوسیستم کاری بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است در این راستا مطالعه گیاهان با توجه به استقرار دایمی ترآنها در اکوسیستم و با توجه به اینکه بنیان زنجیره های غذایی در یک اکوسیستم پوشش گیاهی آن است ؛ مطالعه آنها می تواند کارآتر باشد . علی رغم مطالعات زیادی که در مورد فلور ایران انجام گرفته است ، جمع آوری بیشتر و شناسایی گیاهان و مطالعه روابط آنها می تواند سیمای روشن تری از انتشار گونه ها در سطح ایران ارائه دهد