سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهرام امین زاده – دکترای شهرسازی،استادیار گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی(
زینب عادلی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای،دانشگاه بین المللی امام خم

چکیده:

امروزه بسیاری از شهرهای جهان درمعرض خطرات و آسیب های ناشی از بلایای طبیعی قرا ردارند درکنار بسیاری از علوم و دانشهای مطرح درراستای کاهش اسیب ها و تلفات ناشی از زلزله دانش شهرسازی را میتوان ازجمله دانش های موثر دراین زمینه دانست تخلیه ساکنین و تامین اماکن و مراکز اسکان موقت درمواقع زلزله از مهمترین اقداماتی است که باید دربرنامه ریزی مدیریت بحرانشهری مورد توجه قرار گیرد دراین پژوهش کوشش شده است که پس از بررسی ادبیات مدیریت بحران و عوامل مختلف آن پایگاه اسکان موقت به عنوان مرحله چهارم برنامه ریزی درمواقع بحران با تعریف معیارها و شاخصهای موثر درمنطقه ۱ شهرقزوین مکان یابی شود.