سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم نوحانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علیرضا مسجدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

ایران به علت اقلیم گرم ، خشک و نیمه خشک، همواره دغدغه کمبود منابع آبی داشته لذا در مناطقی که دارای آب زیرزمینی و بستر مناسب است ، احداث سدهای زیرزمینی می تواند یکی از گزینه های مطلوب باشد. سدهای زیر زمینی با توجه به هزینه های پایین، روش ساخت آسان و ذخیره آب بهداشتی، می توانند یک روش مقرون به صرفه و ساده برای استفاد ه بهینه ازمنابع آبهای زیرزمینی باشند. در این تحقیق و در راستای ایجاد راهکارهای عملی اصلاح الگوی مصرف در منابع آب کشور، به بررسی مطالعات لازم جهت احداث سد زیرزمینی پرداخته می شود و با مطالعه موردی سد زیرزمینی حرمک کرمان، به این نتیجه میرسیم که با احداث این سد مقدار آبدهی رودخانه حرمک به طرز چشمگیری افزایش یافته که باعث افزایش محصول، توسعه و بهبود منابع آب منطقه مورد نظر شده است .