سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس ملاشاهی – کارشناس شرکت آب منطقه ای گلستان
رجب طعنه – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای گلستان

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب وضرورت استقاده بهینه از این منابع و نظربه اینکه منبع اصلی تامین آب شرب در استان گلستان ازآبهای زیرزمینی می باشد ، استفاده از آب استحصال شده ازاین منابع با توجه به کسری مخزن ومحدود بودن منابع آب در مواردی غیر ازشرب وبهداشت منطقی بنظر نمی رسد و درصورتیکه در مواردی غیرازشرب و بهداشت بکارگرفته شود ، با جایگزینی منابع آب غیرمتعارف مانندفاضلاب تصفیه شده بجای منابع آب زیرزمینی می باشد و از طرفی فاضلاب تصفیه نشده مشکلات عدیده زیست محیطی بدنبال دارد ، لذا جمع آوری فاضلاب وتصفیه آن امری ضروری است واستفاده مجدد ازپساب فاضلاب تصفیه شده با توجه به محدودیت منابع آب اجتناب ناپذیر است . دراین تحقیق با مطالعه موردی برروی تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرگز میزان تاثیرگذاری آن درحفاظت کمی وکیفی منابع آب زیرزمینی تعیین شده است . نتایج بدست آمده بیانگرآن است که درمنطقه بندرگزسالانه حدود۲۸۶/ ۲۵ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برداشت میشودکه باتصفیه فاضلاب وبهره برداری آن دربخش کشاورزی به حجم حدود۹/۱ میلیون مترمکعب درسال حدود ۷% ازبرداشت وتخلیه آبهای زیرزمینی کاهش می یابد واز آلودگی حدود۱۹ میلیون مترمکعب آب(حدود۹%) حجم آبخوان زیرزمینی جلوگیری میشود