سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروانه راموز – کارشناس ارشد زمین شناسی
حدیث زارع منش – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور الشتر
بهمن یوسفوند – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

بدون تردید رازبقای کلیه موجودات زنده به عواملی مانند آب هوا خاک گیاه وابسته است و هرکدام از آنها به نوبه خود جایگاه ویژه ای دارند بطوریکه برخی از آنها از اهمیت بیشتری برخورداربوده و درادامه حیات نقش موثری دارند مثلا اگر هوا نباشد زندگی بی معناست و لذا ن قش مهم آن درحیات موجودات زنده و پوشش گیاهی کاملا متاثر از یکدیگرند برکسی پوشیده نیست و اصولا عوامل طبیعی و انسانی دو عامل کلی تخریب منابع طبیعی محسوب می گردند بطوریکه عامل انسانی بیشتر قابل ملاحظه بوده و علیرغم این که انسان خود تشکیل دهنده اکوسیستم می باشد ولی متاسفانه در۵۰ سال اخیر با پیشرفت تکنولوژی درتخریب اراضی جنگل و مرتع و بیابان نقش فزاینده ای داشته است.