سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سهیلا پرتونیا – دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده:

امروزه کارافرینی یکی ازدغدغه های اصلی بسیاری ازمدیران سازمان ها محسوب میشود استفاده ازافکاروایده های کارکنان نوآور و کارافرین می تواند منشا تحولات عظیمی درسازمان ها و نیز به حرکت دراوردن چرخهای توسعه اقتصادی کشور شود از سوی دیگر با نگاهی گذار به بسیاری از سازمان های موفق درخواهیم یافت که انان برای برتری جستن درعرصه رقابتهای جهانی و کسب سهم عمده ای از بازار کسب و کار با بسط رفتار و فرهنگ کارافرینی درتمام لایه های سطوح سازمانی اختصاص اعتبارات مالی ایجاد انگیزه برنامه ریزی ها و سیاست گذاریها حمایت مدیران و ایجاد تیمهای کارافرینی درسازمان منجر به وجود آوردن فرصت های جدید تجاری و تحرک بیشتر در بازارهای جهانی شده اند درواقع میتوان گفت که کارافرینی یک عامل کلیدی و پلی مابین نواوری و توسعه اقتصادی قلمداد می شود و کارکنان متخصص و کارامدنیز بازوان توانمند مدیران سازمان ها به شمار می ایند که موجب غلبه برشرایط نامطلوب محیط و رهایی سازماناز بن بست مشکلات و دستیابی به راه حلهای جدید و ارتقا کیفیت تولید دررقابتهای فشرده جهانی میشوند