سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدسعید علی اکبرنژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، ایران
سیدمهداد شجاعی برهان –
علی اکبر ارجمندهشجین –

چکیده:

امروزه برای تولید یک نرم افزار کاربردی و مناسب می بایست به صورت کاملاً تعیین شده و مشخص عمل کرد. در چرخه حیات نرم افزار تمامی فازها به صورت دقیق و علمی انجام میشوند، تاهزینههای فاز نگهداری تا حد بسیار زیادی به کمترین مقدار خودبرسد. هدف ما در این مقاله نشان دادن اهمیت مهندسی نیازمندیها در راستای نگهداری نرم افزار میباشد