سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
جهانگیر یدالهی فارسی – دکتری مدیریت سیستم‌ها ، استادیار دانشکده کارآفرینی

چکیده:

در مسیر رشد و توسعه بنگاهها مخصوصا بنگاه‌های با فناوری پیشرفته، در بسیاری مواقع، مدیریت بنگاه عمدتاً درگیر رفع مشکلات کسب و کار خود و تصمیم‌‌گیری در مورد فعالیتهای اجرایی بنگاه می باشد، در حالی که در کنار اقدامات اجرایی، توجه به برنامه‌ریزی مسیر رشد و موفقیت بنگاه و بکارگیری نهایت تجربه و هوشمندی در طرح ریزی مدل کسب وکار بسیار حیاتی و ضروری است موفقیت در یک کسب و کار در اثر عوامل مختلفی بدست می آید که یکی از مهمترین و محوری ترین آنها طراحی و اجرای یک مدل بهینه کسب و کار در ابتدای کار شرکت است. این مدل که بیانگر الگوی تجاری‌کردن نوآوری‌ها و ایده‌های تجاری نوآورانه در کسب و کارهای با فناوری پیشرفته است، در واقع مشخص کننده محدوده سودآوری حاصل از نوآوری و ارزش افزوده بدست‌آمده خواهد بود. لذا مدل کسب و کار، فرآیند ارتباط دادن فضای نوآوری و فناوری با فضای اقتصادی و کسب و کار است و برای موفقیت کسب و کارهای نوین از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است