سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی – دانشکده محیط زیست میبددانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مهدی یزدی – شرکت فنی مهندسی مهندسی صنعت پویان سبز کویریزد

چکیده:

حفاظت از محیط زیست به معنای عدم بهره برداری یا حتی استفاده کمتر ازمنابع طبیعت نیست بلکه استفاده بهینه و عاقلانه ازطبیعت است که هموارهمورد تاکید کارشناسان بوده بطوریکه ادیان و مکاتب الهی نیز درکنار توجه به مسائل معنوی وروحی انسان را به احترام به موجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگی محیط اطرافش ترغیب نموده و اصول و ضوابطی را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشته اند اسلام نیز به عنوان دینی که ورای زمان و مکان و میتواند نیازهای بشر را درهمه اعصا پاسخ دهد حاوی مفاهیم تعالیم و راهکارهای کاملی درخصوص چگونگی مواجهه و هماهنگی با پدیده های زیست محیطی وده و دارای دستورات مشخص و موکدی است دراین راستا قران کریم مهمترین منبع شناخت موضع دین اسلام درزمینه محیط زیست طبیعی و انسانی می باشد بررسی متون و مستندات مختلف دین اسلام نشانگر وجود دیدگاه های مشخصی درراستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بوده و دراین مقاله با بررسی عناصر موجود درمحیط زیست یعنی آب و هوا خاک و گیاهان و درختان از نگاه آیات و روایات به شناسایی ارزش و اهمیت آنها درزندگی خویش پرداخته است