سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسام خضرایی حاذق فکر – دانشجوی مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
زینب رئوفی – دانشجوی مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مژگان گلزاریان – دانشجوی مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

گردشگری صنعتی است که نیازمند توجه و فعالیت روز افزون با دیدی گسترده جهت نیل به اهداف بلند مدت گردشگری است یکی از مسیرها برای رسیدن به این مهم،سیاست گذاری های راهبردی و علمی در این خصوص است که در این سیاست گذاری ها می بایستی به گردشگری به عنوان یک صنعت و کسب و کار نگریسته شود.با توجه به اینکه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهمترین و پر درآمد ترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد،بر آن شدیم که این پدیده و اهمیت نگاه تجاری به آن را بررسی کنیم.گردشگری که به عنوان صنعتی بالنده،روز به روز اهمیت بیشتری می یابد،امروزه در حال بسط و رشد شتابان است و در واقع یکی از اهداف کشورها در تامین منابع ارزی است و به همین علت مورد توجه بسیاری از جوامع قرار گرفته است.