سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هوشنگ باقری – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
مسلم سروستانی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
فتح اله داوری دهکردی – معاون حفاظت و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان
ابراهیم پروین – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

مهمترین و اساسی ترین عامل تولید در کشاورزی، آب می باشد. از آنجایی که کشور ما در منطقه کم باران و خشک قرارگرفته و استان خوزستان نیز در منطقه حاد این شرایط قرار دارد و خصوصا منطقه هندیجان از نظر آب و خاک دارای محدودیت هایی به مراتب شدید تر از سایر نقاط استان می باشد بنابراین روشهای آبیاری نوین با رویکرد مشارکت همه جانبه بهره برداران می بایست مد نظر قرار گیرد این در حالی است که از نظر اراضی مستعد کشاورزی محدودیت در سطح استان وجود ندارد لذا توجه به توسعه شبکه های مدرن آبیاری بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است . با توجه به مین منابع مالی جهت احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی بنابراین راه حل توسعه شبکه های محدودیت دولت در ت مدرن آبیاری و زهکشی در کشور را باید از طریق مشارکت سازمانهای تامین مالی نظیر بانکها و همچنین مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و بهره برداران طرحها جستجو کرد. بدین منظور برای جلوگیری از اتلاف منابع آب و حداکثر کارایی وبهره وری، سازمان آب و برق خوزستان احداث طرح آبیاری و زهکشی هندیجان R1 تا R6 و L1 تا L4 را در دستور کار قرار داد. پروژه هندیجان که با وسعت ۵۲۰۰۰ هکتار فاز اول آن با ۶۰۰۰ هکتار و فاز دوم با ۸۲۵۳ هکتار اراضی خالص اجرا شده است و پیش بینی می شود که در سالهای آتی بیش از ۱۶۰۰۰ هکتار دیگر آن نیز به اجرا رود. می توان احداث پروژه در منطقه را سر آغاز حرکت نو جهت رشد و شکوفایی منطقه قلمداد نمود بگونه ای که وضعیت فعلی اراضی با وضعیت اراضی قبل از اجرای پروژه قابل مقایسه نمی باشد. اجرای پروژه آبیاری و زهکشی هندیجان در بهبود وضعیت شوری اراضی و برداشت محصول، افزایش ارزش افزوده اراضی و هم از نظر اشتغالزایی در منطقه اثرات بسیار چشمگیری داشته است و توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی و چشم انداز روشنی را برای آینده این منطقه می توان ترسیم نمود